Manager ds. Zarządzania Podatnościami – Sopot
Job Offers
Manager ds. Zarządzania Podatnościami – Sopot

Obecnie dla naszego Klienta z siedzibą w Sopocie, poszukujemy kandydata/ki na stanowisko Managera ds. Zarządzania Podatnościami:

Zadania:

 • budowa modelu zagrożeń i profilu ryzyka organizacji,
  analiza podatności i luk bezpieczeństwa w infrastrukturze, systemach i procesach biznesowych,
 • wsparcie w obsłudze incydentów bezpieczeństwa informacji,
 • tworzenie, utrzymanie i rozwój procesów i mechanizmów wykrywania, oceny, usuwania i  zmniejszania
  zagrożeń,
 • nadzór nad usługami i procesem zarządzania podatnościami,
 • nadzór oraz udział w testach bezpieczeństwa,
  kontrola nad realizacją działań usuwania i mitygacji zagrożeń w organizacji,
 • wsparcie merytoryczne w procesie zarządzania ryzykiem,
 • weryfikacja oraz przygotowanie raportów w obszarze zarządzania podatnościami i słabościami w
  organizacji,
 • współpraca z usługami SOC, CSIRT, Risk Management,
  udział w rozwoju obszaru zarządzania podatnościami w organizacji,
 • udział w procesie i usługach badania zgodności,
 • współpraca z obszarem CTI.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki bezpieczeństwa informacji lub informatyczne,
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
  znajomość technik modelowania zagrożeń i oceny ryzyka,
 • doświadczenie w pracy w środowisku procesowym i udział w procesach zarządzania podatnościami,
  aktualizacjami, zgodnością,
 • znajomość metodyki realizacji testów bezpieczeństwa,
 • znajomość narzędzi z obszaru zarządzania podatnościami, zarządzania ryzykiem, testów bezpieczeństwa,
 • znajomość rozwiązań bezpieczeństwa w środowisku informatycznym,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • umiejętności komunikacyjne zapewniające skuteczne przekazywanie informacji w organizacji poziom
  zarządczy jak i operacyjny),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
 • wymagany certyfikat lub gotowość do zdania w najbliższym czasie wybranego z certyfikatów ( CySA, CEH, CPTE, CISA, CISSP).

Klient oferuje:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji i branży,
 • umowę pracę w systemie hybrydowym, wizty w biurze rozliczane na zasadzie delegacji
 • innowacyjne środowisko pracy i możliwość udziału w ciekawych projektach, które niejednokrotnie
  wyznaczają trendy na rynku,
 • realny wpływ na swój rozwój oraz ścieżkę kariery,
 • narzędzia niezbędne do realizacji celów,
  najwyższe standardy pracy i przyjazną atmosferę,
 • bogaty pakiet benefitów związanych ze zdrowiem, sportem oraz czasem wolnym.